Equip assignat

L'Equip Assignat a cada Centre estarà compost per professionals titulats i habilitats per a exercir l'activitat que se'ls encomane i constarà de, almenys, un supervisor, dietistes i nutricionistes i personal de cuina. Pel que fa a la cura dels usuaris del menjador, facilitem la incorporació d’Educadors/es capacitats per fer activitats i accions educatives per al major aprofitament del temps d’oci. Cada Equip Assignat podrà modular-se d'acord amb les necessitats del client i d'acord amb els seus gustos i preferències. Des de Caterguai sempre estudiem cada projecte de forma individualitzada i estem oberts a implementar solucions personalitzades segons les necessitats dels Menjadors Escolars de cada Centre Educatiu.

Nutricionistes

Comptem amb un equip de professionals encarregats d'adaptar els Menús a les necessitats dels escolars, segons les característiques específiques de cada Centre Educatiu. El nostre objectiu és garantir el correcte equilibri nutricional de la comunitat educativa que acudeix al Menjador Escolar.

Una altra de les seues funcions consisteix a emetre informes trimestrals, revisant la correcta implantació i funcionament en cadascun dels Centres Educatius del sistema de APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics).

Supervisors

Caterguai té creada una xarxa de coordinació formada per persones encarregades de la supervisió dels centres i del correcte funcionament en tots els aspectos que impliquen la seua responsabilitat. Supervisors dels procesos de neteja, de seguretat i higiene. Professionals encarregats del control dels aliments i de la seua correcta elaboració. Coordinadors de zona destinats a elaborar uns objectius didàctics i educatius per als temps de menjador, així com a supervisar el treball dels educadors/es de cada centre.

Personal de cuina

En els centres que disposen de cuina propia, supervisem i complimentem les instal·lacions, i la dotem de personal per a la seua gestió. Els cuiners i ajudants de cuina s'encarreguen de l'elaboració de tots els menús, seguint les directrius del nostre equip d'experts en nutrició, adaptant els menús a les necessitats específiques de cada xiquet mitjançant dietes especials.

Els cuiners dels Menjadors Escolars i els seus ajudants de cuina són professionals qualificats.

Elles i ells dirigeixen la cuina d'acord amb el pla establit des de gerència, així com pels responsables dels departaments de nutrició.