Monitors escolars

Els/les monitor/es o educadors/es escolars són professionals que atenen i supervisen als usuaris del menjador en el temps de seure a taula i en els moments d’esplai que solen haver abans i després. Son les persones encarregades de facilitar-los la creació i el desenvolupament d'hàbits i actituds favorables a la salut, higiene, participació, convivència i correcta conducta alimentària.

Funcions

 • Supervisar i atendre a l'alumnat en el menjador i en el temps d’esplai.
 • Col·laborar en la creació d'un clima agradable en el menjador, potenciant el respecte, la comunicació i la bona convivència.
 • Conèixer els problemes de salut dels comensals, com a intoleràncies i al·lèrgies a determinats aliments.
 • Estimular el consum dels aliments que es posen en la taula.
 • Emetre missatges relacionats amb el saber estar en la taula.
 • Potenciar l’interés per la cultura relacionada amb els aliments i begudes.
 • Fomentar l'estima pel propi cos i la cura de la salut a través de l'alimentació i la higiene.
 • Capacitar a l'escolar perquè adopte hàbits de vida saludables.
 • Sensibilitzar sobre la importància d'un consum respectuós amb el medi ambient, l'ús responsable de l'aigua, paper, llum, etc.
 • Proposar jocs i activitats constructius.
 • Escoltar els suggeriments i aportacions dels xiquets i les xiquetes en el menjador i en el temps d’oci.
 • Formar equip de treball amb els altres cuidadors/educadors.
 • Conèixer els interessos i suggeriments del personal docent i no docent del centre educatiu respecte a la funció i activitats en el menjador.
 • Informar a les famílies, d'acord amb l'adreça del centre, d'aquelles conductes rellevants en el menjador i en l’esplai.

Formació

Les persones seleccionades per desenvolupar aquestes tasques són seleccionades seguint un criteri basat en la formació i en el caràcter. Ambdues característiques hauran de ser adequades per tal de complir unes normes bàsiques a l’hora. CATERGUAI s’encarrega que tot el personal mantinga vigent la certificació de “Manipulador/a d’aliments” amb l’organització continuada de cursos de formació.

NORMES BÀSIQUES

 • És important comentar els avanços en l'aprenentatge per a afavorir la motivació i consolidar els bons hàbits. Cal elogiar.
 • No s'ha d'avergonyir als xiquets i les xiquetes, doncs podem generar-li una imatge negativa de si mateix. Hem d'evitar fer comentaris despectius o retrets.
 • S'ha de contribuir a la creació d'un ambient cordial i agradable cuidant la comunicació verbal i no verbal. Cal cuidar les expressions i els gestos.
 • És positiu manifestar sentiments de confiança en les possibilitats de l'escolar. Tu eres capaç!
 • En tot moment ha d'afavorir-se la comunicació entre tots els que estan en la taula, afavorir l'intercanvi tant d'experiències de cadascun com de comentaris sobre els aliments que hi ha en la taula, d'on procedeixen, per què hem de menjar tot el que se serveix en el plat, familiaritzar-lo amb expressions culinàries, fer-lo sensible a la importància dels sabors, textures, masticació, etc.
 • Tindre habilitat per a oferir al xiquet o xiqueta el joc, dinàmica o activitat que crea més convenient, evitant que se senta coaccionat.

Activitats extraescolars

Per a atendre als nous interessos de les famílies i dels Centres Educatius, CATERGUAI disposa d'una àmplia oferta de propostes d'Activitats Extraescolars a desenvolupar dins i fora de l'horari escolar.

Amb la idea d'afavorir la conciliació de la vida laboral, educativa i familiar, tant dels pares, com dels xiquets i xiquetes, i amb l'objectiu principal de propiciar el millor entorn educatiu possible, organitzem tot un conjunt d'activitats extraescolars pensades en i per a l'alumnat.

L'organització de Campaments, l'Assistència en Activitats Lúdiques i Esportives, i la Gestió dels Serveis d'Acollida fora de l'horari escolar, són alguns dels serveis que prestem des de CATERGUAI Col·lectivitats.

Programació trimestral d’activitats

Cada trimestre les des del departament de coordinació d’educadors es dissenya la nostra programació d’activitats per dinamitzar el temps d’oci que existeix durant l’horari del menjador.

A Caterguai volem que els nostres serveis d’alimentació estiguen complimentats per accions de caràcter educatiu. Propostes que contribuïsquen a la millora dels hàbits personals i socials dels xiquets i les xiquetes que tenim a la nostra cura. Comptem amb el vostre saber fer per dur-les a terme.

Els objectius generals que es plantegen amb la implantació de les activitats són:

 • Fomentar les relacions interpersonals.
 • Potenciar el desenvolupament psicomotor.
 • Afavorir el desenvolupament d’hàbits d’escolta i comunicació positius.
 • Potenciar la creativitat.
 • Estimular la imaginació.
 • Aprendre a resoldre problemes o situacions emocionals conflictives.
 • Afavorir el creixement personal i la integració social en el temps del menjador
 • Fomentar actituds de col·laboració, solidaritat i convivència

La programació aporta propostes, per a infantil i primària, que ajuden a treballar els següents continguts:

 1. Educació en valors i hàbits higiènics, d’alimentació i comportament en el menjador.
 2. Activitats físic-esportives.
 3. Esplai, jocs i temps lliure.
 4. Activitats artístiques.

Cal destacar la campanya “el bus de Caterguai I la maleta viatgera”. Amb aquesta proposta, pretenen estimular la curiositat i fer valdre la diferència, la diversitat, els costums i la llengua d’eixos companys i companyes que, un bon dia, arriben a l’escola amb dificultats per comunicar-se. Compartir els coneixements que el nouvingut necessita i, al mateix temps, descobrir tot allò que forma part del país d’on ve, no és un inconvenient, és un avantatge.

Cada mes, ens aproximarem a un país a través d’alguns dels símbols i les curiositats que puguen captar l’atenció dels xiquets. El darrer divendres CATERGUAI servirà en els menjadors plats tradicionals del país en qüestió.

Quina és la capital i quines les ciutats més destacades? Quin idioma es parla i com es pronuncien les salutacions habituals? Quines coses cal destacar? On està i quina forma té?
Proposem els/les educadors/es una sèrie de fitxes amb dades concretes, suggeriments per conversar, contar i fer activitats manuals. A patir d’aquesta idea, cada educador/a pot aportar noves accions segons les possibilitats dels horaris i l’alumnat. Si es compta amb algun comensal del país que es treballa eixe mes, se li pot demanar que intervinga per a tot el menjador, o convidar els pares perquè conten coses sobre el seu origen. També es pot demanar els xiquets/es que pregunten als seus pares si coneixen el país i què en saben. Després posar-ho en comú a l’escola.

Treballa amb nosaltres

Si estàs interessat/da a treballar amb nosaltres, si creus que tens el perfil adequat per realitzar tasques en algun dels nostres departaments, envia’ns la teua sol·licitud.