Planificació

Quan un Centre Educatiu acudix a nosaltres perquè iniciem el desenvolupament d'un menjador escolar, planifiquem de forma rigorosa tot el procés. L'èxit d'un menjador escolar depén de la correcta planificació i avaluació de les necessitats de cada Centre Educatiu i de la Comunitat Escolar que alberga. Dividim en tres fases la concepció, el disseny i la posada en marxa d'un Menjador Escolar: la Fase d'Anàlisi, la Fase d'Implementació i Desenrotllament, i la Fase d'Execució.