Menús especials

Per tal d’aconseguir l'excel·lència en el servei que oferim, també elaborem Dietes Especials per a casos concrets que, per infreqüents, no han de ser desatesos. Ens referim a algunes situacions especials on el nostre equip elaborarà la Dieta necessària per a cada xiquet que la necessite.

La nostra prioritat és que cada xiquet accedisca en condicions d'igualtat al seu dret a una alimentació adequada segons les seues necessitats. El nostre compromís és aconseguir que en cada Menjador Escolar aquest dret siga una norma d'obligat compliment.

La Declaració dels Drets del Xiquet de 1959 i la Convenció dels Drets del Xiquets de 1989, ambdues proclamades per les Nacions Unides, són documents pels quals hem de lluitar cada dia.

Tots els professionals que treballem amb xiquets i xiquetes sabem de la importància que tenen aquests conceptes fonamentals. I per a CATERGUAI, el dret dels xiquets i les xiquetes a una alimentació adequada a les seues necessitats, forma part del nostre quefer diari.

CATERGUAI disposa dels seguents menús especials: