FORTALENY - CEIP SANT ANTONI ABAD

Quin naixement més guapet!