LLAURÍ - CRA RIBERA BAIXA

Què figures més gracioses han fet en Llaurí, pareixen aquells dibuixos animats que feien fa molt de temps... Com s'anomenaven? Los Tutifrutis??? Fruitis??? Molt xulets aquests personatges!